Geoportal   

Berlin Environmental Atlas

04.02 Long-term Mean Air Temperatures 1961-1990

  umweltatlas_logo_klein
help Text in Deutsch verfuegbar links_pfeil_grau contents rechts_pfeil_grau

Different Editions:

pfeil_rechts_3366cc 04.02 Long-term Mean Air Temperatures 1961-1990 (Edition 2001)
pfeil_rechts_3366cc 04.02 Long-term Mean Air Temperatures 1961-1990 (Edition 1993)

help Text in Deutsch verfuegbar links_pfeil_grau contents rechts_pfeil_grau